GSK adatvédelmi nyilatkozat

Frissítve: 2014. december 10.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat meghatározza, hogyan használja fel és hogyan védi a GSK az Ön által számunkra megadott
információkat. Tiszteletben tartjuk adatainak titkosságát, és elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelmével
kapcsolatban. Jelen adatvédelmi nyilatkozat elmagyarázza, hogyan gyűjtjük, továbbítjuk, dolgozzuk fel, használjuk és
közöljük az Ön adatait, valamint meghatározza biztonsági gyakorlatainkat.

Személyes adatainak rendelkezésünkre bocsátásával tudomásul veszi és hozzájárul azoknak továbbításához,
feldolgozásához, felhasználásához és közléséhez a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.

Információkat a webhelyek, vagy mobil alkalmazások üzemeltetőiről (és bármely, összegyűjtött, személyazonosításra
alkalmas adatot ellenőrző GSK jogi személyről) a webhelyek láblécében és/vagy kapcsolati adatokat tartalmazó oldalán,
valamint a mobil alkalmazások licencszerződésében talál.

Mit gyűjtünk?

Az Ön által számunkra megadott, személyazonosításra alkalmas adatokat (SZA) gyűjtjük, amelyek Önt, mint magánszemélyt
beazonosítják. Ezt kizárólag akkor végezzük, ha Ön hozzájárult a szóban forgó adatokra vonatkozó kérésünkhöz. A
személyazonosításra alkalmas adatok az Ön következő adatait foglalhatják magukban:

Hogyan használjuk fel az Ön személyazonosításra alkalmas adatait?

Személyazonosításra alkalmas adatainak megadásával Ön hozzájárul, hogy ahol a helyi jogszabályok megengedik, illetve
amennyiben Ön hozzájárult ezen tőlünk érkező megkeresések fogadásához, az információkat felhasználhatjuk az alábbiakra:

A webhely és a mobilalkalmazás használatára vonatkozó információk

Automatikusan is gyűjtünk információkat az Ön számítógépes böngészőjének és operációs rendszerének típusáról, a
webhelyeink előtt és után meglátogatott webhelyekről, a standard kiszolgáló naplózási adatairól, az Internet Protocol (IP)
címekről, a GPS-helyadatokról, a mobiltelefon-szolgáltatóról és a mobiltelefon operációs rendszeréről. Ezeket az
információkat összesítjük annak érdekében, hogy megértsük, hogyan használják látogatóink webhelyeinket és
mobilalkalmazásainkat, és ez által fejleszthessük azokat és az általunk kínált szolgáltatásokat. A GPS helyadatok tipikusan
nem azonosítják az egyes felhasználókat. Ezeket az összesített információkat meg is oszthatjuk más vállalatokkal a GSK
csoporton belül, valamint egyéb harmadik felekkel. Ezek az információk magunkban foglalják a következőket:

Hogyan védjük az Ön személyazonosításra alkalmas adatait?

A GSK a hatályos titoktartási és adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően megteszi a megfelelő jogi, szervezeti és technikai
jellegű intézkedéseket az Ön személyes adatainak védelme érdekében. Amikor a GSK harmadik fél szolgáltatót alkalmaz, az
adott szolgáltatót gondosan választja ki, és kötelezi a személyes adatok bizalmasságának és biztonságának védelmére
irányuló, megfelelő intézkedések megtételére. Számos biztonsági technológiát és eljárást alkalmazunk annak érdekében,
hogy megvédjük az Ön személyazonosításra alkalmas adatait a jogosulatlan hozzáféréstől, használattól vagy közléstől.
Sajnos az adatok interneten vagy mobiltelefonos hálózati csatlakozáson keresztül történő átvitele nem teljesen biztonságos.
Annak ellenére, hogy mi minden tőlünk telhetőt megteszünk az Ön személyazonosításra alkalmas adatainak védelme
érdekében, nem tudjuk garantálni az Ön által a webhelyeinkre vagy mobilalkalmazásainkra átvitt személyazonosításra
alkalmas adatainak biztonságát: Ön minden adatátvitelt saját kockázatára végez. Habár nem tudjuk garantálni, hogy nem
történik az adatokat érintő elveszés, visszaélés, vagy módosítás, miután adatait megkaptuk, az ilyen szerencsétlen
események megakadályozása érdekében megfelelő műszaki biztonsági intézkedéseket fogunk alkalmazni.

Személyazonosításra alkalmas adatok megosztása harmadik felekkel

Az Ön személyazonosításra alkalmas adatait megoszthatjuk leányvállalatainkkal, szerződött partnereinkkel és ügynökeinkkel
a normál üzletvitel során, azon tevékenységek megvalósítása érdekében, amelyekhez Ön hozzájárult. A webhelyen, vagy a
mobilalkalmazásban szereplő ellenkező értelmű megjelölés hiányában a személyazonosításra alkalmas adatokat nem adjuk
el és nem adjuk bérbe más harmadik félnek, azzal a kivétellel, hogy az Ön személyazonosításra alkalmas adatait
továbbíthatjuk harmadik fél felé, abban az esetben, ha a jelen webhelyhez kapcsolódó üzletág vagy annak része, illetve az
ahhoz kapcsolódó ügyféladatok értékesítésére, engedményezésére vagy átruházására kerül sor. Időnként igénybe vesszük
bizonyos, kiválasztott harmadik felek támogatási szolgáltatásait webhelyeinkkel, vagy mobilalkalmazásainkkal kapcsolatban,
illetve a szokásos üzletmenet során. Ezek a felek időről időre hozzáférhetnek az Ön adataihoz annak érdekében, hogy
képesek legyenek ezen szolgáltatásokat számunkra biztosítani. Az összes ilyen támogatási szolgáltatásokat nyújtó cégtől
megköveteljük, hogy a sajátunkkal megegyező szintű adatvédelmet biztosítsanak. Tilos az adatokat a saját céljaikra
felhasználniuk. Különösen nem engedélyezzük a szolgáltatók számára, hogy az Ön személyazonosításra alkalmas adatait
saját marketing tevékenységeikhez használják fel.

Mikor közölhetjük az Ön személyazonosításra alkalmas adatait másokkal?

A GSK fenntartja a jogot, hogy személyes adatokat közöljön Önről, beleértve az Ön e-mail címét, a kormányzati hatóságok
felé tett beszámolók során, releváns jogi eljárásokban részt vevő felek számára az eljáró bíróság felhatalmazása alapján,
vagy egyébként a hatályos jogszabályok által kifejezetten megkövetelt, vagy engedélyezett mértékben. Bizonyos speciális
esetekben, ahol a helyi jogszabályok lehetővé teszik, közölhetjük az Ön személyazonosításra alkalmas adatait:

A gyűjtött személyazonosításra alkalmas adatok továbbíthatóak, tárolhatóak és feldolgozhatóak az Ön lakóhelye szerinti
országban, vagy bármely más országban, amelyben a GSK (beleértve leányvállalatait), alvállalkozói vagy megbízottjai által
fenntartott létesítmények találhatók, beleértve az Egyesült Államokat és az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli
országokat. Ez azt jelenti, hogy az Ön adatainak feldolgozása történhet olyan országokban, amelyek adatvédelmi normái
alacsonyabb szintűek, mint az Ön lakóhelye szerinti országé. Webhelyeink és mobilalkalmazásaink használatával Ön
hozzájárul adatainak az Ön lakóhelye szerinti országon, és az EGT-n kívül történő bármely továbbításához, feldolgozásához,
vagy tárolásához. Biztosítjuk, hogy az adatokat akkor is a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatnak megfelelően kezeljük, ha
azokat az Ön lakóhelye szerinti országon kívüli országba továbbítjuk.

IP-címek használata

Az IP-cím egy olyan számkészlet, amelyet automatikusan az Ön számítógépéhez rendelnek, minden alkalommal, amikor
bejelentkezik az internet-szolgáltatójához, vagy a szervezete helyi hálózatán (LAN) vagy nagy kiterjedésű hálózatán (WAN)
keresztül. A webkiszolgálók a hozzárendelt IP-cím alapján, automatikusan azonosítják az Ön számítógépét az online
munkamenet során.

A GSK, vagy a nevében eljáró harmadik fél vállalatok gyűjthetik az IP-címeket rendszeradminisztrációs célokra, vagy a
webhelyeink használatának auditálása céljából. Az IP-címeket a webhelyeink felhasználóinak azonosítására is
használhatjuk, ha a webhely felhasználási feltételeinek betartatása, illetve szolgáltatásunk, webhelyeink, vagy más
felhasználók védelme érdekében szükségesnek érezzük.

Cookie-k

Webhelyeink és mobilalkalmazásaink használhatják az úgynevezett „cookie” technológiát. A cookie egy kisméretű szöveges
fájl, amelyet egy kiszolgáló az Ön merevlemezén helyez el. A cookie-k lehetővé teszik, hogy webhelyeink és
mobilalkalmazásaink személyesen Önnek válaszoljanak. A webhely, vagy mobilalkalmazás működését az Ön igényeihez,
kedvelt, illetve nem kedvelt dolgaihoz igazíthatja azáltal, hogy információkat gyűjt és jegyez meg az Ön preferenciáival
kapcsolatban. Például kiszolgálónk olyan cookie-t helyezhet el, amelynek hatására Önnek egy jelszót nem szükséges egynél
többször beírnia egy webhelyen tett látogatása során.

Ön eldöntheti, hogy elfogadja, vagy elutasítja a cookie-kat. A legtöbb webböngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat,
azonban Ön általában módosíthatja böngészője beállításait, hogy az elutasítsa a cookie-kat, vagy a cookie-k tárolása előtt
figyelmeztetést küldjön, ha Ön úgy jobban szereti. Ezekről a funkciókról és a cookie-kal kapcsolatos preferenciák
megadásáról további információkat internetböngészőjének útmutatójában, vagy súgójában olvashat.

Ha úgy dönt, hogy elutasítja a cookie-kat, előfordulhat, hogy nem tudja majd teljes mértékben kihasználni webhelyeink,
illetve bármely más meglátogatott webhely interaktív funkcióit. További információkért cookie használatunkkal
kapcsolatban, tekintse meg globális Cookie Policy oldalunkat.

Külső forrásokból származó információk

Ahol a helyi jogszabályok megengedik, harmadik felektől származó, legálisan megszerzett adatokat is gyűjthetünk, hogy
ezeket hozzáadjuk meglévő felhasználói adatbázisainkhoz. Ezek között szerepelhetnek személyazonosításra alkalmas
adatok is. Ezt azért tesszük, hogy pontosabban határozhassuk meg azon információs és promóciós kampányaink
célcsoportjait, amelyekről úgy gondoljuk, hogy érdekelhetik Önt. Az ilyen személyazonosításra alkalmas adatokat kizárólag
azzal a céllal összhangban gyűjtjük és használjuk fel, amellyel az alany eredetileg megadta őket, vagy, ahogyan a helyi
jogszabályok egyébként megengedik.

Hozzáférés

Az Ön adatait kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban leírt célok eléréséhez szükséges időtartamra tartjuk meg, kivéve,
ha a jogszabályok hosszabb megtartási időszakot írnak elő, vagy engedélyeznek. Ön a jelen adatvédelmi nyilatkozat végén
található elérhetőségeinken bármikor felveheti velünk a kapcsolatot írásban, hogy kérje az Ön által részünkre megadott,
személyazonosításra alkalmas adatok frissítését, javítását, vagy törlését. A helyi jogszabályok az Ön által részünkre
megadott adatokhoz való hozzáférésre is feljogosíthatják Önt. Egyes országokban Ön ésszerű díj fizetésére is köteles lehet,
ezen adatoknak az Ön rendelkezésére bocsátása során felmerülő költségeink fedezése érdekében.

Más webhelyekre mutató hivatkozások

Webhelyeink és mobilalkalmazásaink időről időre harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozásokat tartalmazhatnak,
illetve harmadik felek beágyazott webhelyeit tartalmazhatják. Jelen adatvédelmi nyilatkozat hatálya nem terjed ki ezekre a
webhelyekre. Ha úgy dönt, hogy egy ilyen, hivatkozott webhelyre belép, azzal tudomásul veszi, hogy nem tartozunk
felelősséggel az ilyen webhelyek elérhetőségéért, és nem vizsgáljuk felül, illetve nem hagyjuk jóvá azokat, valamint sem
közvetlenül, sem követetten nem vagyunk felelősek a következőkért:

Kérjük, győződjön meg róla, hogy ellenőrizte az Ön által meglátogatott webhelyeken, vagy mobilalkalmazásokban közzétett
jogi és adatvédelmi nyilatkozatokat, mielőtt bármilyen személyazonosításra alkalmas adatot megadna.

Webhelyeink és mobilalkalmazásaink gyermekek által történő használata

Kifejezett ellentétes állítás hiányában a jelen adatvédelmi nyilatkozatot tartalmazó webhelyeket és mobilalkalmazásokat
nem arra szántuk és nem úgy alakítottuk ki, hogy azokat 13 éven aluli gyermekek használják. Ezen webhelyeken és
mobilalkalmazásokon keresztül nem gyűjtünk tudatosan személyazonosításra alkalmas adatokat az ebbe a korcsoportba
tartozó látogatóktól. Az olyan webhelyeken, amelyeknek az a célja, hogy 13 éves kor alatti gyermekek használják, csak a
szülő, vagy gondviselő kifejezett hozzájárulásával gyűjtünk személyazonosításra alkalmas adatokat.

Változások

Jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmát időnként frissíthetjük. Ha a változtatások jelentősek, erről értesítést is
közzétehetünk webhelyeinken, vagy mobilalkalmazásainkban, valamint a vonatkozó licencszerződésekben. Javasoljuk,
hogy időnként nézze át a jelen adatvédelmi nyilatkozatot és maradjon tájékozott azzal kapcsolatosan, hogyan segítünk
megvédeni az általunk gyűjtött személyazonosításra alkalmas adatokat. Webhelyeink és mobilalkalmazásaink folytatólagos
használatával, Ön fenntartja, hogy továbbra is elfogadja az adatvédelmi nyilatkozatot és bármely frissítést. A jelen
adatvédelmi nyilatkozat tartalmát érintő, a későbbiekben érvénybe lépő változtatások nem vonatkoznak a változás
bekövetkezése előtt gyűjtött adatokra.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat legutóbbi frissítésének dátuma 2014. december 10.

Kapcsolatfelvétel

A „GSK”, „mi”, „minket” és „miénk” hivatkozások a GlaxoSmithKline Kft. vállalatra és leányvállalataira vonatkoznak. Kérjük,
bármely, a jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatos kérdését, megjegyzését és kérését a lenti elérhetőségek
használatával, a helyi GSK leányvállalathoz címezze. Ha felveszi velünk a kapcsolatot, kérjük, tüntesse fel a felkeresett
webhelyek nevét, valamint azt is, hogyan léphetünk kapcsolatba Önnel.

A GSK-val történő kapcsolatfelvételhez Magyarországon hívja a +36 1 225 5800 -s telefonszámot.

Más GSK-telephelyek elérhetőségei a következő webhelyen találhatók: http://www.gsk.com/en-gb/contact-us/worldwide/.