HASZNÁLATI FELTÉTELEK

Egészségügyi információk

Ez a webhely egészségügyi állapotokról és azok kezeléséről nyújthat információt. A GSK nem állítja, hogy a webhelyen
található anyag megfelelő, vagy használatra elérhető a szándékolt célközönség tartózkodási területén kívül. Azok, akik más
helyekről érik el ezt a webhelyet, ezt saját kezdeményezésükre teszik, és felelősek a helyi, vonatkozó jogszabályok
betartásáért, ha és amennyiben ilyen jogszabályok alkalmazandók. Továbbá a jelen webhelyen semmi nem értelmezhető
úgy, hogy bármiféle orvosi tanácsot vagy ajánlást adna, és nem szabad rá hagyatkozni semmiféle döntés vagy intézkedés
alapjaként. Mindig egy szakképzett egészségügyi szakembertől kell egyedi orvosi tanácsot kérni.

A GSK ésszerű erőfeszítéseket tesz a jelen webhely frissítésére, azonban egyes információk idővel elavultá válhatnak. A
kifejezetten jelzetteken kívül, a GSK nem tesz a jelen webhelyen található információk pontosságára, teljességére és
felhasználására vonatkozó kijelentéseket, és nem vállal felelősséget azokkal kapcsolatosan.

Hivatkozások

A webhelyhivatkozások segítségével az interneten található egyéb webhelyekre irányíthatja át Önt, beleértve a GSK
leányvállalatainak más országokban található webhelyeit. Kérjük, győződjön meg róla, hogy elolvasta a GSK, vagy harmadik
fél által üzemeltetett egyéb webhelyek jogi és adatvédelmi irányelveit, amelyre átlép. A GSK nem felelős, nem ajánl és nem
vállal felelősséget a harmadik felek webhelyein található semmiféle információért és véleményért.

Szellemi tulajdon

A jelen webhelyen található összes anyaghoz fűződő szellemi tulajdonjogok a GSK vállalatcsoport tulajdonában vannak,
illetve ezek a vállalatok kaptak engedélyt ezen anyagok használatára, kifejezett ellenkező kijelentés hiányában. A tartalom
részének, vagy egészének bármilyen formában történő sokszorosítása tilos, kivéve, ha az alábbi engedélyekkel összhangban
történik.

A jelen webhelyen lévő anyagot elolvashatja, megtekintheti, letöltheti és lemásolhatja saját személyes és nem kereskedelmi
célú használatára, de kizárólag abban az esetben, ha elismeri a webhelyet mint az anyag forrását, és feltünteti a következő
szerzői jogi utalást: „© GSK vállalatcsoport, minden jog fenntartva”. Kifejezett egyéb utalás hiányában az anyag semmilyen
más felhasználása nem megengedett.

A webhely semmilyen jellegű tartalma nem értelmezhető úgy, hogy engedélyt adna, vagy jogot biztosítana a GSK
vállalatcsoportot, vagy bármely harmadik felet megillető bármely szellemi tulajdonra vonatkozóan (beleértve a
szabadalmakat, védjegyeket és szerzői jogot).

A GSK nem állítja, hogy tulajdonjoga fűződik bármely, harmadik félnek a jelen webhelyen megjelenő védjegyeihez, vagy
bármilyen jellegű kapcsolatba hozható azokkal. A harmadik felek ilyen védjegyeit kizárólag arra használja, hogy azonosítsa
vele a megfelelő tulajdonosok termékeit és szolgáltatásait, és nem lehet szponzorálásra vagy ajánlásra következtetni a GSK
részéről ezen védjegyek használatából.

Az információk használata

A felhasználóktól származó kommunikáció, vagy az interneten keresztül küldött egyéb anyagok, amelyek a GSK webhelyén,
vagy egyébként közzétételre kerülnek (kivéve a személyes és/vagy egészségi állapottal kapcsolatos adatokat tartalmazókat,
amelyek a GSK adatvédelmi irányelve hatálya alá esnek) nem minősülnek sem bizalmasnak, sem jogvédettnek, és a GSK
semmilyen jellegű kötelezettséggel nem tartozik az ilyen információkkal kapcsolatban. A GSK ezeket az információkat
szabadon felhasználhatja az általa megfelelőnek vélt bármely célra, beleértve a sokszorosítást és a közzétételt, illetve az
ilyen információkban található bármely ötletet, elgondolást, szervezési ismeretet és technológiát felhasználhat bármely
célra, beleértve a kereskedelmi célokat, anélkül, hogy a felhasználók részére fizetnie kellene ezért a jogért.

A GSK tiszteletben tartja webhelye látogatóinak adatait. A GSK Adatvédelmi Nyilatkozatában részletesen olvashat a jelen
webhelyen közölt adatokkal kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről.